KiNS styringssystem

KiNS har lansert et sett med dokumentmaler som er fritt tilgjengelig for alle medlemmer. Dokumentmalene er tilgjengelig i verktøykassen på kins.no. KiNS tilbyr et dagskurs i hvordan disse malene kan tas i bruk, og hvordan de kan sees i sammenheng med det styringssystemet for informasjonssikkerhet som kommunen allerede har.


Tema som gjennomgås i kurset:

  • Gjennomgang av dokumentmalene
  • Hvordan implementere dokumentmalene i kommunens styringssystem
  • Forholdet til Digitaliseringsdirektoratets veiledningsmateriell
  • Tips og råd til implementering av malene 

Målgruppe

Dette KiNS-kurset er for deg som har ansvar for implementering og forvaltning av kommunens styringssystem for informasjonssikkerhet.

Det er en fordel om kursdeltakerne har gjennomført KiNS sitt grunnkurs i informasjonssikkerhet, personvern og styringssystemer. Det er også en fordel om deltakerne har den norske versjonen av ISO 27002:2022 tilgjengelig.


Praktisk informasjon

Dette er et dagskurs som gjennomføres digitalt med Teams.

Etter kurset vil deltakerne være i stand til å forbedre kommunens styringssystem ved å identifisere områder som kommunens styringssystem ikke dekker, samt forbedre de policyene, prosedyrene og planene som kommunen har på plass.


Kursgjennomføring

  • Kurset gjennomføres med dialog og diskusjoner underveis. Det er derfor en forutsetning at kursdeltakerne deltar med webkamera på. Kursholder er Roy Allan Hansen.


KiNS forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom det er for få påmeldte en uke før kursstart. For å gi deltakerne et best mulig utbytte av kurset vil KiNS sette et tak på antall deltakere. Avbestillinger må skje minst en uke før kursstart, hvis ikke faktureres hele beløpet.


Påmelding

Er Kommunen eller bedriften du tilhører medlem av KiNS?
Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.
Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.
- bevis at du er menneskelig

Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev