Programbeskrivelser 24 mai

På denne siden publiseres ingresser og beskrivelser av de enkelte programpunktene for onsdag 24. mai under årets KiNS-konferanse.


Kl. 10:15 - 10:45

KiNS + Datatilsynet = Sant

Datatilsynet ønsker KiNS til lykke med 20-årsjubileet, og ser både i bakspeilet og inn i krystallkulen. God informasjonssikkerhet og godt personvern i kommunal sektor er avgjørende for å lykkes med videre digitalisering av Norge.

Datatilsynet reflekterer over kommunenes rolle i dette, samspillet med Datatilsynet og hvordan en statlig og kommunal personvernpolitikk kan støtte opp under nye initiativer og arbeidet som allerede gjøres.


Om foredragsholderen

Line Coll / Direktør Datatilsynet
Line Coll er direktør i Datatilsynet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har jobbet med personvern hele sin yrkesaktive karriere. Før hun ble direktør i Datatilsynet, var hun partner i advokatfirma Wikborg Rein. Line Coll har også vært internadvokat i Equinor ASA, hvor hun hadde ansvar for personvern og etablering og implementering av selskapets program for etterlevelse av personvern.

Før det jobbet hun som advokat i advokatfirma Wiersholm, og i perioden 2007-2008 var hun sekretær for den første Personvernkommisjonen. Line Coll har også jobbet som forsker på Senter for Rettsinformatikk, med personvern og digital hvitvasking. Coll var fast oppnevnt medlem av Personvernnemnda fra 2017 frem til utnevnelsen i Datatilsynet i april 2022.

 

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 10:45 - 11:15

Manipulasjon og maktmisbruk på nett

Forbrukerrådet har gjennom en årrekke avdekket hvordan apper og digitale tjenester overvåker alt vi gjør. Arbeidet har resultert i en rekke internasjonale kampanjer, klager på selskaper som Facebook, Google og Amazon, og vært sentralt i utformingen av europeisk regelverk knyttet til personvern og sikkerhet.

Direktør Inger Lise Blyverket vil vise hvordan kommersiell sporing skjer i praksis, og hvilke konsekvenser dette har for enkeltforbrukere og samfunnet som helhet. Hun vil også vise om hvordan dette berører kommunal sektor, og hvordan innbyggerne kan beskyttes bedre. 


Om foredragsholderen


Inger Lise Blyverket / Direktør Forbrukerrådet
Inger Lise Blyverket er direktør for Forbrukerrådet, en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Hun har tidligere vært direktør for politikk og tariff i Virke og nestleder i LLH – nå Fri. Hun har også lang erfaring fra Utdanningsforbundet og skoleverket.

 

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 11:15 - 11:45
Pause og utstillervandring


Kl. 11:45 - 12:00

Nasjonal DPIA for Googles produkter og tjenester i skolen

Ifølge Utdanningsdirektoratet har 21 prosent av elevene i norsk skole egen Google Chromebook. I tillegg benytter flere skoler Googles tjenester på andre digitale enheter. Hver enkelt skoleeier er behandlingsansvarlig for løsningene som brukes i opplæringen, og skal etter GDPR blant annet gjennomføre en DPIA av løsningen.

Dette er en utfordrende oppgave som det ikke er hensiktsmessig at den enkelte kommune gjør på egen hånd. KS har i samarbeid med Bergen kommune satt i gang et prosjekt for å realisere en nasjonal overordnet DPIA for Google sine produkter og tjenester i oppvekstsektoren. Rebecca og Christian vil i dette innlegget fortelle mer om arbeidet med den nasjonale DPIAen og aktivitetene frem til jul.


Om foredragsholderne

Rebecca Araldsen Blom / Jurist personvern- og informasjonssikkerhet Bergen kommune
Rebecca Araldsen Blom jobber som jurist innenfor området personvern- og informasjonssikkerhet i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune. Rebeccas avsluttende masteroppgave ved det juridiske fakultetet handlet om hvilke konsekvenser Schrems II-dommen har bruken av skytjenester for norske kommuner.

I Bergen kommune jobber hun daglig med skjæringspunktet juss og teknologi, og bistår med et bredt spekter av personvernproblemstillinger. I tillegg har Rebecca en sentral rolle i den juridiske arbeidsgruppen i arbeidet med å utarbeide en overordnet nasjonal DPIA for Google sine produkter og tjenester i oppvekstsektoren.

Christian Sørbye Larsen / Prosjektleder Skolesec KS

 

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 12:05 - 12:35

Er skytjenester luftslott for skolebarn?

Allan og Veronica reflekterer sammen om samfunnet har forsømt å sikre personvernet til den første heldigitale generasjonen.

Frem til skolealder har foreldrene et valg på hva de ønsker barnet skal delta i, av digitale flater. Ved skolestart har kommunen gjort et valg for barnets bruk av digitale interaksjon og digitale verktøy. Er dette greit og hva er status i DK i saken om Cromebook? Hva er premissene for skysetting og hva skal man være oppmerksom på?


Om foredragsholderne

Veronica Jarnskjold Buer / Avdelingsdirektør Teknologi Datatilsynet NO
Veronica Jarnskjold Buer er avdelingsdirektør for Teknologi, Analyse og Sikkerhet i Datatilsynet. Hun er utdannet teknolog, med spesialisering innen sikkerhet. Veronica har erfaring både fra privat og offentlig sektor. Målet hennes er at vi skal ha et samfunn som heier fram innovasjon og digitalisering, samtidig som vi inkluderer og verner om vår demokratiske verdi personvern. Veronica har stor tro på innebygd personvern – artikkelen som oppsummerer alle artiklene i personvernforordningen.

Allan Frank / IT-sikkerhetsspesialist og jurist Datatilsynet DK
Allan Frank er IT-sikkerhetsspesialist og jurist i det Danske Datatilsynet. Han har jobbet de siste 35 årene i skjæringspunktet mellom forretningsrettet IT-utvikling, cybersikkerhet og personbeskyttelse. Allan har jobbet som CIO/CTO i offentlig sektor, som utvikler, leverandør og utstiller av digitale tjenester, som Enterprise arkitekt og i rettshåndhevelsesdelen av det danske justisdepartementet for de siste årene. Hans arbeidsfelt er å vise muligheter og forståelse for hvordan jus og virkelighet kan gå hånd i hånd.

 

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 12:35 - 13:00

Panelsamtale - "Stilles kommuner og fylkeskommuner sjakk matt?"


Om panelet


Line Coll / Direktør Datatilsynet
Line Coll er direktør i Datatilsynet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har jobbet med personvern hele sin yrkesaktive karriere. Før hun ble direktør i Datatilsynet, var hun partner i advokatfirma Wikborg Rein. Line Coll har også vært internadvokat i Equinor ASA, hvor hun hadde ansvar for personvern og etablering og implementering av selskapets program for etterlevelse av personvern.

Før det jobbet hun som advokat i advokatfirma Wiersholm, og i perioden 2007-2008 var hun sekretær for den første Personvernkommisjonen. Line Coll har også jobbet som forsker på Senter for Rettsinformatikk, med personvern og digital hvitvasking. Coll var fast oppnevnt medlem av Personvernnemnda fra 2017 frem til utnevnelsen i Datatilsynet i april 2022. 

 


Inger Lise Blyverket / Direktør Forbrukerrådet
Inger Lise Blyverket er direktør for Forbrukerrådet, en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Hun har tidligere vært direktør for politikk og tariff i Virke og nestleder i i LLH – nå Fri. Hun har også lang erfaring fra Utdanningsforbundet og skoleverket.Allan Frank / IT-sikkerhetsspesialist og jurist Datatilsynet DK
Allan Frank er IT-sikkerhetsspesialist og jurist i det Danske Datatilsynet. Han har jobbet de siste 35 årene i skjæringspunktet mellom forretningsrettet IT-utvikling, cybersikkerhet og personbeskyttelse. Allan har jobbet som CIO/CTO i offentlig sektor, som utvikler, leverandør og utstiller av digitale tjenester, som Enterprise arkitekt og i rettshåndhevelsesdelen av det danske justisdepartementet for de siste årene. Hans arbeidsfelt er å vise muligheter og forståelse for hvordan jus og virkelighet kan gå hånd i hånd.Rebecca Blom / Jurist personvern- og informasjonssikkerhet Bergen Kommune
Rebecca Araldsen Blom jobber som jurist innenfor området personvern- og informasjonssikkerhet i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune. Rebeccas avsluttende masteroppgave ved det juridiske fakultetet handlet om hvilke konsekvenser Schrems II-dommen har bruken av skytjenester for norske kommuner.

I Bergen kommune jobber hun daglig med skjæringspunktet juss og teknologi, og bistår med et bredt spekter av personvernproblemstillinger. I tillegg har Rebecca en sentral rolle i den juridiske arbeidsgruppen i arbeidet med å utarbeide en overordnet nasjonal DPIA for Google sine produkter og tjenester i oppvekstsektoren.

 


Are Andreassen / Seksjonssjef for digitalisering og virksomhetsstyring i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen Kommune

Are har en bachelor og en executive master of management fra BI og har ledererfaring fra både private konsern og offentlig sektor. Han har blant annet ansvar for systemforvaltning, informasjonssikkerhet og personvern for alle digital ressurser som brukes i kommunale barnehager og skoler.

Han sitter også i KS sitt Fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst og utdanning som er en del av KS sin samstyringsmodell for digitalisering av offentlig sektor, hvor han representer Vestland sine 43 kommuner.

 

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 13:00 - 14:00
Lunsj


Kl. 14:00 - 14:20

En ISO-reise fra virkeligheten.

IKT Agder er landets største interkommunale IKT- samarbeid som består av Agder Fylkeskommune og 14 kommuner i Agder. For å øke tjenestekvaliteten ytterligere er det besluttet å innføre ISMS i henhold til ISO 27001.

Sikkerhetsansvarlig (CISO) Olve Svéen og personvernombud John A. Horve vil fortelle om prosessen, hva er ISO og hvorfor maset.


Om foredragsholderne


Olve Sveen / CISO IKT Agder
Olve Svéen er CISO/Sikkerhetsansvarlig i IKT Agder. Han har utdannet ingeniør i telematikk og har jobbet innen fagområdene informasjonssikkerhet og cybersikkerhet i hele yrkeskarrieren, både i privat og offentlig sektor.

Han mener det er mennesker, mindset og prosesser som utgjør forskjellen, selv om han også brenner for innovasjon og teknologisk gode og enkle løsninger. Svéen er også med i det nasjonale KS Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern.


John A. Horve
/ Personvernombud IKT Agder

John er personvernombud i IKT Agder og har tidligere vært PVO for 14 kommuner. Han er sertifisert som ISO 27701 Senior Lead Implementer og ISO 27001 Lead Auditor. John har jobbet i kommunal sektor i nesten 30 år og er mye brukt foredragsholder innen informasjonssikkerhet og personvern, og er vara for KS i styringsgruppen for Normen.

 

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 14:25 - 15:00

Digital hjemmeoppfølging

Hva er utfordringbildet når vi nå sender medisinsk utsyr hjem til pasienten? Hvordan kan vi innføre digital hjemmeoppfølging på en trygg og sikker måte?


Om foredragsholderen

Geir-Erlend Myhre Johansen / Seniorrådgiver informasjonssikkerhet Normen
Geir-Erlend sin bakgrunn er Medisinsk teknologi. Han har 24 års erfaring fra et større sykehus, hvor han jobbet med medisinsk utstyr og ikt. Geir-Erlend har hele tiden vært opptatt av sikkerhet, og hvordan teknologi kan innføres på et trygg måte. 

 

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 15:00- 15:25
Pause og utstillervandring


Kl. 15:25- 15:40

Et sikkerhetsbrudd fra virkeligheten

Sandefjord kommune

Tilbake til programoversikt


Kl. 15:40 - 16:00

Rollespill i digital hendelse for topp-/beredskapsledelse

KiNS har utviklet en spilløvelse i digital hendelse for kommunal topp -og beredskapsledelse. KiNS presenterer spillet og erfaringer fra pilotering i kommuner og fylkeskommuner.


Om foredragsholderne

- Pilot kommuner og FK


Torkjell Dahl / KiNS

Tilbake til programoversikt

 


Kl. 16:00 - 16:30

Generalforsamling KiNS

<Mer informasjon om programpost kommer>

- Styret

Tilbake til programoversikt

 


KL. 16:50 - 18:45
Felles utflukt


Kl. 20:00 ->>
Middag og underholdning


Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev

Våre sponsorer