NN-2020 SkoleSec

Christian Larsen er prosjektleder for KS sitt SkoleSec prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner skal samarbeidet for å bedre sikkerheten i grunnskolen.

SkoleSec er et prosjekt som har som formål å styrke samarbeid og deling mellom kommunene og fylkeskommunene i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i skolesektoren. Prosjektet skal vurdere, prøve ut og evaluere ulike innsatser og tiltak som både på kort og lang sikt vil styrke innrammingen av det digitale læringsmiljøet til elevene. 

Christian vil her presentere prosjektet, status og planene videre.

Les mer om prosjektet her

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse