Gyldendal ASA

Gyldendals hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet, og er i dag er Norges ledende konsern i bokbransjen.

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet. Oppdraget har vært å skape og formidle historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse. Underveis har verden vært i kontinuerlig endring, og forlaget har endret seg med den.

Historien er preget av en stadig søken etter nye og bedre måter å utøve samfunnsoppdraget på, fra blysats til kunstig intelligens. Ikke minst innenfor kunnskapsfeltet der Gyldendal skal gi viktige bidra til at til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfunn i en verden som endres stadig raskere. Slik vil Gyldendal fortsette å bidra med innhold og tjenester som gir nytte og verdi til hele den norske befolkningen, og være til stede for mennesker i alle faser av livet.

Kontakt

Besøksadresse: Sehesteds gate 4, 0164 OSLO
Kontaktperson: Vegard Østhagen - Complianceansvarlig

Lenker

Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev