Netsecurity AS

Netsecurity og Data Equipment fusjonerte våren 2023, og er nå ett av Norges største selskaper innen IT-sikkerhet.

Netsecurity har i flere tiår tilbudt ekspertise, løsninger og innovative tjenester innen it-sikkerhet i det norske markedet. Vi hjelper virksomheter med å oppdage og stoppe angrep, slik at konsekvensene og kostnadene blir så begrenset som mulig. Våre eksperter består blant annet av strategisk rådgivere, konsulenter innen sikkerhet, produktspesialister, penetrasjonstestere og etiske hackere. Kompetansen og tjenestene vi tilbyr, bidrar til at våre kunder er bedre forberedt og beskyttet mot alvorlige angrep utenfra.

Netsecurity er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) kvalitetsordning for håndtering av dataangrep. Vi jobber med sikkerhet i alt vi gjør, fra rene sikkerhetstjenester til å tenke sikkerhet i andre it-tjenester, for å ivareta sikkerhet i hele verdikjeden til våre kunder. Våre it-eksperter er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året.

Sikkerhetsovervåking for kommunal sektor:
Vi har gjort det svært enkelt for kommuner å komme i gang med sikkerhetsovervåking. Vi kobler oss på kommunens eksisterende teknologi, og supplerer med vår automatiske overvåking og respons på hendelser. Overvåkingen er hele døgnet, hele året.
Fordeler med sikkerhetsovervåking for kommuner:
- Vi stopper pågående angrep gjennom respons direkte i systemet til kunden
- Dere får overvåkning og respons hele døgnet, 24/7/365.
- En AI-basert plattform som gir langt færre vellykkede angrep
- Logganalyse og sikker lagring av loggdata
- Varsling ved hendelser
- Dere får jevnlig trusselinformasjon og rapporter fra oss
- Dere får oppfølging og råd fra våre eksperter om tiltak ved månedlige statusmøter og
rapporter

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss! jens.elmholt.birkeland@netsecurity.no | +47 920 23 456.

Kontakt

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 OSLO
Kontaktpersoner

Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev