Secure Practice AS

Secure Practice er en norsk teknologivirksomhet med helhetlig fokus på den menneskelige delen av informasjonssikkerhetsarbeidet.

Skytjenestene deres benyttes av over 500 virksomheter, med sluttbrukere i mer enn 30 land. En av tjenestene de i dag tilbyr, er MailRisk, som hjelper ansatte med å finne ut om mistenkelig e-post er farlig eller trygg. Secure Practice utvikler og leverer også integrerte tjenester for e-læring og simulert phishing, og en unik tjeneste for måling og målretting av menneskelig cyberrisiko i virksomheter. I tillegg har de utviklet et engasjerende verktøy for interaktive cyber- og beredskapsøvelser, der man kan øve på håndtering av ulike uønskede scenarier i virksomheten, sammen med kriseteam, ledelse, avdelinger eller til og med alle ansatte.

Kontakt

Besøksadresse: Pirsenteret, Havnegata 9, 7010 TRONDHEIM
Kontaktpersoner

Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev