CTF Norway

Shutterstock.

KiNS tilbyr treningsplattform i informasjonssikkerhet for våre medlemmer.

Trenings- og konkurranseplattform

Gjennomføringen av et uoffisielt NM i Capture the flag, CTF, for kommunale IT-avdelinger under KiNS-tech høsten 2020, har inspirert oss til å tilby en permanent trenings- og konkurranse plattform for kommunalt ansatte.

Formålet er å styrke informasjonssikkerhetskompetansen til KiNS sine medlemmer gjennom å være et tilbud den enkelte selv kan velge å ta i bruk. Vi presiserer at behandlingsgrunnlaget er samtykke og at tjenesten krever registrering av brukerkonto. Les mer om personvernerklæringen og bruksvilkår på CTF Norway.

CTF Norway brukes allerede aktivt som et verktøy i gjennomføringen av KiNS kurs.

CTF Norway