Mal for gjennomføring av risikovurdering

Ringerike kommune har delt sin mal for gjennomføring av Risikovurderinger (ROS) med KiNS, og vi har fått lov til å dele den med våre medlemmer og andre interesserte. Malen brukes på eget ansvar og er et godt utgangspunkt for å gjennomføre ROS i egen organisasjon.

Å gjennomføre risikovurderinger er kjernen i kommunens sikkerhetsarbeid. Gode og praktiske maler er derfor viktige verktøy å kunne anvende for å få gjennomføringen av risikovurderinger til å bli en del av kommunenes DNA.

Har du en mal for gjennomføring av risikovurderinger som du kan tenke deg å dele med andre medlemmer av KiNS så ta kontakt. Tilsvarende om du har varianter av Ringerike sin mal etter å brukt den en periode. Til eksempel vil det være naturlig at vurderingskriteriene er tilpasset sektoren/avdelingen/virksomheten som skal gjennomføre risikovurderingen og systemet som skal risikovurderes.

Mal for risikovurdering

 


Betingelser for bruk

Alt som deles i verktøykassen til KiNS kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Innholdet i verktøykassen kan ikke videreselges eller på annen måte utnyttes kommersielt til egen vinning.

Ved endringer i malverket forutsettes det at det henvises til KiNS og den eller de som har bidratt med originalen. De enkelte ressursene kan likevel ha noe ulik lisensiering for bruk som vil framgå av den enkelte ressursside.

Ta kontakt med KiNS om det spørsmål i den forbindelse.


Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev