Personvernkonsekvensutredning

Data Protection Impact Assessment - DPIA, eller en personvernkonsekvensutredning er en plikt etter personvernregelverket. Den skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas.

Nedenfor deler vi ulike maler og veiledere for gjennomføring av DPIA som er delt med KiNS av våre medlemmer. Har du erfaringer, veiledere eller maler rundt dette arbeidet som andre kan ha nytte av ber vi deg ta kontakt med KiNS for en dialog om hvordan vi på best mulig måte kan gjøre dette.


Mal for gjennomføring av DPIA

Mal for gjennomføring av DPIA

Bærum kommune har utarbeidet en mal for gjennomføring av personkonsekvensutredning, DPIA, som KiNS har fått lov til å dele med våre medlemmer og andre interesserte. Malen brukes på eget ansvar og er et godt utgangspunkt for å gjennomføre DPIA i egen organisasjon.
Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse