KiNS e-læring

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er utviklet med utgangspunkt i 100 læringspunkter som skal sikre at de som gjennomfører programmet har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere.

Kurset er utviklet for København kommune, men KiNS har fått lov å bruke det i Norge for sine medlemmer. Sammen med Bærum kommune, KS og Datatilsynet, har vi nå tilrettelagt hele kompetanseprogrammet på norsk i KS Læring sin e-læringsplattform

 

Innholdet i kompetanseprogrammet.

Programmet består av åtte e-læringsmoduler og fem filmer. Modulene avsluttes med en Quiz som må bestås for at modulen blir godkjent som gjennomført.

Filmene er et godt supplement til e-læringene, men de kan også brukes alene (filmene er sikkert kjent for noen fra før).
Både modulene og filmene er tekstet (hvis du ønsker).

Se boksen "Relaterte artikler" eller klikk på knappene for å finne alle resurser tilknyttet kompetansepakkene. 

Erfaringer   Ressurser til nedlasting  Brosjyre 


Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse