Verktøy for generering av sikkerhetskrav

KiNS har i samarbeid med kommunale medlemmer utviklet et verktøy for å fremskaffe relevante sikkerhetskrav når det skal anskaffes digitale ressurser til kommunen.

Verktøyet er i beta-versjon og vil fortløpende bli oppdatert. Etter hvert vil det legges på noen innledende spørsmål som vil gjøre brukeropplevelsen ytterligere mer intuitiv for de som ønsker å anvende den. I første omgang har vi konsentrert oss om anskaffelser i skolesektoren, men i tiden framover vil også resten av kommunenes og fylkeskommunenes sektorer bli ivaretatt. Vi tar utgangspunkt i allerede utarbeidete krav som et knippe KiNS-medlemmer har utarbeidet i løpet av de siste 3 år. I tillegg er vi i dialog med andre deler av offentlig sektor, slik som DFØ og KS for å sikre at ressursen hele tiden er tilrettelagt for gjensidig utnyttelse og nytteverdi. 

Det er tilrettelagt for API tilknytning for uttrekk av krav mot andre ressurser og etter hvert vil det også bli API for synkronisering begge veier.

KiNS ønsker å knytte til seg personer hos våre medlemmer som ønsker å bidra til å sikre at det blir gode og relevante krav som legges inn i databasen. Høres dette interessant ut så ta kontakt med post@kins.no og meld din interesse.


Kravspec.kins.no