Risikobank - risikoscenarioer og tiltak

Shutterstock.

I samarbeid med kommunale medlemmer og vårt bedriftsmedlem Iconfirm har vi fått utviklet et verktøy for deling av eksempler på risikoscenarioer og tiltak som er relevante for gjennomføring av risikovurderinger og DPIA i egen organisasjon.

KiNS har i flere år blitt forespurt av våre medlemmer om vi kan få til en løsning for deleing av risikovurderinger og DPIA. Å dele risikovurderinger og DPIA i sin helhet, anonymisert eller eller i, har vist seg svært vanskelig å få til i praksis. men å dele eksempler på risikoer/risikoscenarioer som kan oppstå og tiltak som kan fungere oppfatter vi at det er vilje til å dele.

Risikobanken er nå publisert i første versjon. Arbeidet med å fylle risikobanken med risikoscenarier vil fortsette i tiden fram mot årsskiftet og en stund etterpå. Likevel er det fullt mulig å ta risikobanken i bruk med det innholdet som alt er lagt inn. Bestill tilgang på lenken nedenfor om du ønsker å ta ressursen i bruk i egen organisasjon.

I tillegg til at Risikobanken fortløpende fylles med innhold, går også ressursen inn i en ny fase der det vil bli mulig å knytte seg til via API for benyttelse risikoscenariene og tiltakene i andre ressurser hos våre medlemmer og partnere. Ta kontakt med post@kins.no hvis dette virker interessant for deg og din organisasjon.

Vi mener dette vil være en god ressurs å benytte i forberedelser av risikovurderinger og DPIA. Både for den som skal lede disse prosessene, men også for deltakerne som da kan få tildelt eksempler på hva som kan gå galt, hvilke sårbarheter som kan finnes i tilsvarende løsninger. På det viset får den som er ansvarlig for gjennomføring hjelp til å sette deltakerne i riktig modus før selve vurderingsprosessen gjennomføres.


Dette er en ressurs som er tilgjengelig for medlemmer av KiNS og må bestilles via knappen nedenfor. Vi vil etter hvert dele erfaringer og invitere til egne arrangementer for forvaltning og vedlikehold av Risikobanken. Det håper vi mange ønsker å delta på når den tid kommer.


Bestilling av tilgang


NB: Er du allerede påmeldt Risikobank, kan du logge på her: 

Innlogging Risikobank


Betingelser for bruk

Alt som deles i verktøykassen til KiNS kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Innholdet i verktøykassen kan ikke videreselges eller på annen måte utnyttes kommersielt til egen vinning.

Ved endringer i malverket forutsettes det at det henvises til KiNS og den eller de som har bidratt med originalen. De enkelte ressursene kan likevel ha noe ulik lisensiering for bruk som vil framgå av den enkelte ressursside.

Ta kontakt med KiNS om det spørsmål i den forbindelse.