Øvde håndtering av digitalt angrep

Kriseledelsen i Ålesund kommune hadde rollespill på agendaen, da det skulle øves på et scenarie om at kommunen ble utsatt for et digitalt angrep fra en ukjent kriminell aktør. Beredskapsøvelsen er utviklet av og ble ledet av KiNS.


 

Målet med øvelsen var å simulere dramatikk og stress gjennom fiktive krevende situasjoner.  I løpet av dagen ble kriseledelsen ledet gjennom et scenarie hvor kommunen var utsatt for hacking angrep. Gjennom dagen endret scenariet seg i tid, nye opplysninger kom til og ulike perspektiver måtte diskuteres. Det bød på gode diskusjoner og øvelse for strategisk kriseledelse.


Dette var realistisk og en god øvelse. Scenariet var håndterbart for å få til en god øvelse. Dette hadde passe progresjon og var realistisk. Øvelsen tok for seg utfordringer vi må regne med å stå i, sa kommunedirektør Jon Steven Hasseldal.


Gjennom øvelsen var det flere faktorer som spilte inn. SMS fra innbyggere, fra ansatte, fra media kom inn til ulike medlemmer i kriseledelsen med ulike innspill som måtte diskuteres.

 

Øve – øve - øve
Det er viktig å øve på ulike scenarier som kriseledelsen faktisk står i, og denne dagen ble kriseledelsen øvd på dette. KiNS gjør dette som et pilotprosjekt nå, men ønsker å tilby det til sine medlemmer.


Ålesund var først ute og teste dette spillet på gjennomføring av hendelsen i sin helhet sammen med en kriseledelse. Vi er veldig glade for dere ville øve på dette som vi anser som et svært viktig bidrag ut mot medlemmene, sier styreleder Torkjell Dahl.


Viktig å være forberedt
Digitale trusler er hverdagen for alle kommuner og fylkeskommuner. Hver dag forsøker noen å gjennomføre digitale innbrudd og konsekvenser kan være stor for innbyggere, ansatte, brukere og kommunen som organisasjon. Å øve på hvordan kriseledelsen utfordres når alvorlige digitale hendelser inntreffer er svært viktig for kommunens kriseberedskap. Det gir økt kunnskap og innsikt i hvordan kriseledelsen, krisestaben, sikkerhetspartnere og offentlig myndighet må spille sammen for å bevare kontrollen, opprettholde kommunale tjenester og minimere konsekvensen for alle berørte.


Nye opplysninger som ført øvelsen inn i nye faser gjorde det realistisk og lærerikt. Vi må ta til oss innspill og forberede det vi kan så vi er klar i tilfelle noe lignende skjer, sa assisterende kommunedirektør Anne Mette Liavaag.

Godt å observere at spillscenarioet tilpassa Ålesund kommune fungerte rimeleg bra. Alltid flott å få tilbakemelding på at våre kurs og aktiviteter er lærerike, sier daglig leder Harald Torbjørnsen.


 

 

Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev