Verktøykasse

KiNS vil her publisere nyttige verktøy for kommuner og fylkeskommuner. Innholdet er utarbeidet av KiNS, medlemskommuner eller samarbeidspartnere. Vektøyene er utarbeidet av kompetente fagpersoner og organisasjoner. Den enkelte bruker av verktøyene må selv vurdere nytteverdien og er ansvarlig for egen utnyttelse av verktøyene.

KiNS e-læring

KiNS e-læring

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.
Opplæringsfilmer fra KiNS

Opplæringsfilmer fra KiNS

Vi har en rekke filmer som dere kan bruke i arbeidet med opplæring og bevisstgjøring om informasjonssikkerhet og personvern i kommunen eller fylkeskommunen. Filmene finnes både i tekstet og utekstet format. De tekstede versjonene ser du nedenfor, og på YouTube-kanalen vår – som du også kan abonnere på – kan du se alle filmene!
CTF Norway

CTF Norway

KiNS tilbyr treningsplattform i informasjonssikkerhet for våre medlemmer.
Schrems II og leverandøroppfølging

Schrems II og leverandøroppfølging

“Sekreteriatet” for nettverk for kommunale personvernombud har kommet med forslag til tekst man kan anvende i leverandøroppfølging i lys av Schrems II dommen. KiNS tar gjerne i mot forslag til forbedringer og vil videreformidle disse til nettverk for kommunale personvernombud.
DPIA

Personvernkonsekvensutredning

Data Protection Impact Assessment - DPIA, eller en personvernkonsekvensutredning er en plikt etter personvernregelverket. Den skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas.
Mal for gjennomføring av risikovurdering

Mal for gjennomføring av risikovurdering

Ringerike kommune har delt sin mal for gjennomføring av Risikovurderinger (ROS) med KiNS, og vi har fått lov til å dele den med våre medlemmer og andre interesserte. Malen brukes på eget ansvar og er et godt utgangspunkt for å gjennomføre ROS i egen organisasjon.
Risikobank

Risikobank - risikoscenarioer og tiltak

I samarbeid med kommunale medlemmer og vårt bedriftsmedlem Iconfirm har vi fått utviklet et verktøy for deling av eksempler på risikoscenarioer og tiltak som er relevante for gjennomføring av risikovurderinger og DPIA i egen organisasjon.
Kravspec

Verktøy for generering av sikkerhetskrav

KiNS har i samarbeid med kommunale medlemmer utviklet et verktøy for å fremskaffe relevante sikkerhetskrav når det skal anskaffes digitale ressurser til kommunen.
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse

Betingelser for bruk

Alt som deles i verktøykassen til KiNS kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Innholdet i verktøykassen kan ikke videreselges eller på annen måte utnyttes kommersielt til egen vinning.

Ved endringer i malverket forutsettes det at det henvises til KiNS og den eller de som har bidratt med originalen. De enkelte ressursene kan likevel ha noe ulik lisensiering for bruk som vil framgå av den enkelte ressursside.

Ta kontakt med KiNS om det spørsmål i den forbindelse.