Maler for databehandleravtaler


Maler utarbeidet av Bærum kommune:

Bærum kommune har utarbeidet en mal for databehandleravtale, som KiNS har fått lov til å dele med våre medlemmer og andre interesserte. Malen brukes på eget ansvar og er et godt utgangspunkt for å få på plass databehandleravtaler med leverandørene.

DT - bm (docx)  DT - eng (docx)  DT - nn - docx)

Nynorsk malen er oversatt av KiNS.


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ

DFØ har på anskaffelser.no delt en mal for databehandleravtale og en sjekkliste som kan brukes for å sjekk at en leverandørs standard databehandleravtale tilfredsstiller norske krav.

Malen er bygd opp med en generell avtaletekst og bilag til utfylling. På den måten kan avtalens omfang justeres etter kompleksiteten på løsningen som skal anvendes og hvor mye persondata som deles.

Databehandleravtale og sjekkliste

 


Betingelser for bruk

Alt som deles i verktøykassen til KiNS kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Innholdet i verktøykassen kan ikke videreselges eller på annen måte utnyttes kommersielt til egen vinning.

Ved endringer i malverket forutsettes det at det henvises til KiNS og den eller de som har bidratt med originalen. De enkelte ressursene kan likevel ha noe ulik lisensiering for bruk som vil framgå av den enkelte ressursside.

Ta kontakt med KiNS om det spørsmål i den forbindelse.

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse