Kompetansepakke – Personvernkoordinatorer

Kurset gir en innføring i hva som menes med informasjonssikkerhet, med fokus på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.


Dette er et kurs for personvernkoordinatorer som holdes over to dager kurs med 3 timer varighet begge dagene.


Tidspunkt:

30. april kl 09.00 - 12.00
07. mai kl 09.00 - 12.00


Dag 1

Personvern

 • Hva er personopplysninger?
 • Hva er sensitive personopplysninger?
 • Hva er sårbare registrerte?
 • Roller i GPDR (behandlingsansvarlig, databehandler og den registrerte)
 • Personvernprinsippene
 • Rettslige grunnlag
 • De registrertes rettigheter

Informasjonssikkerhet

 • Eksempler på informasjonssikkerhetsbrudd
 • Hva er informasjonssikkerhet?
 • Hvilke lover stiller krav til informasjonssikkerhetsarbeidet?
 • Hva er status på informasjonssikkerhetsarbeidet i fylkeskommunene?
 • Hva er styringssystem for informasjonssikkerhet?
 • KiNS ISMS

Dag 2

 Oppfølgingskurs på 3 timer som dekker følgende tema:

 • Repetisjon fra grunnkurset
 • Behandlingsprotokoll
 • Risikovurderinger (ROS)
 • Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
 • Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten

 


Kursgjennomføring

 • Kurset gjennomføres med dialog og diskusjoner underveis. Det er derfor en forutsetning at kursdeltakerne deltar med webkamera på. Kursholder er Roy Allan Hansen.

KiNS forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom det er for få påmeldte en uke før kursstart. For å gi deltakerne et best mulig utbytte av kurset vil KiNS sette et tak på antall deltakere. 

Les mer

Relaterte artikler


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev