Generalforsamling KiNS 2024

Generalforsamling for 2024 avholdes under KiNS-konferansen i Tromsø.

KiNS innkaller til Generalforsamling 29. mai.

Program i henhold til vedtektene.

 1. Konstituering. Valg av dirigent og sekretær, og to representanter fra stemmeberettigede medlemmer til å undertegne protokollen.
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsetting av kontingenter
 6. Fastsetting av eventuelle styrehonorarer
 7. Budsjett
 8. Valg:
  1. Valg av styrets leder dersom denne er på valg
  2. Valg av inntil fire styremedlemmer
  3. Valg av tre varamedlemmer
  4. Valg av revisor
  5. Valg av valgkomite på tre personer (etter innstilling fra styret)

Sakspapirer sendes ut og blir gjort tilgjengelig senest 14 dager i forkant av Generalforsamlingen.

Vi ber alle som har forslag/saker som skal behandles av Generalforsamlingen om å sende dette til post@kins.no innen 29. april.

Les mer om føringer for generalforsamlingen og KiNS i våre vedtekter.


Vedtekter


 

Les mer

Relaterte artikler


Relaterte lenker


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev