Shutterstock.

Sikkerhetstesting for kommuner og fylkeskommuner

Kommunene blir som andre virksomheter utsatt for digitale angrep, og de senere årene har vi sett flere eksempler på kompromitterte systemer i kommunesektoren. Det er utfordrende for en kommunene å være trygg på at de fagsystemene de har er sikret på en tilfredsstillende måte. Sikkerhetstesting er et relevant og viktig tiltak som kommunene bør gjennomføre, og det er her dette kurset kommer inn i bildet. Kurset tar for seg hvordan sikkerhetstesting kan gjennomføres på en strukturert måte, og kursdeltakerne vil bli utfordret til å bryte seg inn i flere sårbare systemer.

Kurset er praktisk rettet med en rekke oppgaver. Deltakerne må påregne å gjøre noen forberedelser før kursstart, som å importere en virtuell maskin og installere noen verktøy (blant annet metasploit, nmap og burp). Alt som trengs til kurset blir pakket ned i en fil som deltakerne får tilsendt i forkant av kursstart.

Målgruppe

Kurset er beregnet for ansatte som administrerer kommunens nettverk og fagsystemer, og som typisk forventes å ha en viss innsikt i potensielle angrepsflater og fremgangsmåter.

Kurset er forholdsvis teknisk rettet, så kursdeltakerne bør ha noen års erfaring med administrasjon av nettverk, servere og windows klienter.

Kursgjennomføring

Kursholder er Roy Allan Hansen.

Merk at kursdeltakerne må ha en egnet maskin til kurset (Windows PC). Det må være mulig å installere verktøy på maskinen, og det må være mulig å deaktivere antivirusbeskyttelse. Deltakerne må derfor ha administrative tilganger til maskinen. En domene-pc er følgelig ikke optimalt, så bruk helst en kursmaskin eller en ny maskin som ikke er satt opp i domenet.


KiNS forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom det er for få påmeldte en uke før kursstart. For å gi deltakerne et best mulig utbytte av kurset vil KiNS sette et tak på antall deltakere. Avbestillinger må skje minst en uke før kursstart, hvis ikke faktureres hele beløpet.


 

Påmelding

Er Kommunen eller bedriften du tilhører medlem av KiNS?


Ikke kryss av her dersom det er kommune/ fylkeskommune som skal betale. Kun organisasjoner som ikke kan ta imot EHF-faktura, krysser av her, og får da faktura på epost.


Skriv fakturaadressen. Merk at den kan være en annen enn adressen til f.eks. rådhuset
Dette er et viktig felt for at fakturaen skal komme frem, spesielt i større kommuner. Fakturareferanse kan være en kode for avdeling eller bestillingsnr eller kort og godt navnet til personen som har meldt seg på. Vi ser også at det ofte blir oppgitt avdelingslederens navn som referanse.
Her kan du skrive melding til arrangør som er relevant for arrangementet. For eksempel om du trenger spesiell mat på grunn av allergier ell. lignende. Si også fra til hotellet om spesielle behov ved rombestillingen hvis det er aktuelt.
- bevis at du er menneskelig

Relaterte lenker

Tore Moss
Kursansvarlig
Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse