Kurs i gjennomføring av personvernkonsekvensutredning - DPIA

Shutterstock.

KiNS gjennomfører kurs i DPIA


Kursbeskrivelse – vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)


Tema som dekkes

Introduksjon til risikovurderinger

  • Bakgrunn og formål med risikovurderinger
  • Introduksjon til personvernregelverket (GDPR)
  • Gjennomgang av relevante artikler i GDPR (artikkel 24, 25, 32 og 35)
  • Forskjell mellom ROS og DPIA
  • Metodikk for gjennomføring av ROS
  • Metodikk for gjennomføring av DPIA
  • Hvordan reduserer vi risko?
  • Tips til effektiv gjennomføring
  • Eksempler på maler og støtteverktøy

Målgruppe

Dette kurset er utviklet for behandlingsansvarlige, personvernansvarlige og alle som er involvert i vurdering av personvernkonsekvenser i henhold til GDPR.

Formål

Kurset har som formål å gi kursdeltakerne inngående kunnskap om viktigheten av å gjennomføre DPIA, samt hvordan slike vurderinger kan gjennomføres på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Om kurset
Kurset gjennomføres som et dagskurs med Teams.

Om kursholder

Kursholder er Roy Allan Hansen. Roy Allan er kursholder for flere av KiNS-kursene, og har produsert kompetansemateriell i personvern for skolesektoren. Roy Allan har også erfaring som personvernombud, og er sertifisert CDPO (Data Protection Officer).

Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev