November 2023 - Bedriftswebinar

 Foto/illustrasjon: Shutterstock

Datatilsynet etterspør styrende retningslinjer og prosedyrer for autentiseringsløsninger i kommunen og fylkeskommunen. Trusselaktørene hacker seg i mindre grad inn, istedenfor logger de seg som regel inn kommunale løsninger....

Prosedyrer og retningslinjer kan man få gjennom KiNS-styringssystem, fra andre kommuner, kjøpe eller lage selv ut i fra myndighetenes veiledninger. Men utfordringen er nok vel så mye i den operative gjennomføringen. Det er komplekst, det er mye, det er lite standardisert og det har betydning ut over kommunens interne løsninger. 

I webinaret vil vi få eksempler på hvordan ID-forvaltningen kan gjennomføres på en måte som reduserer kompleksiteten, forenkler styringen øker informasjonssikkerheten.


Arrangeres i samarbeid med vårt bedriftsmedlem ID Connect og to danske kommuner Faaborg-Midtfyn og Middelfart kommune.


Program

Kl. 14:00 - Velkommen og innledning ved KiNS
Autentisering og god tilgangstyring - en nøkkelfaktor for god informasjonssikkerhet.
- Harald Torbjørnsen, daglig leder KiNS

Kl. 14:10 - Fra stor kompleksitet til større kvalitet i kommunens identitetshåndtering
Kasper B. Lindhardt - Leder af IT Service og Drift, Faaborg-Midtfyn Kommune (DK)

Kl. 14:25 - Hvordan får organisatorisk eierskap til identitetshåndtering?
Mette Lyager - IT-Forretningskonsulent, Middelfart kommune (DK)

Kl. 14:40- Hvordan kan man arbeide for å være i samsvar med lover og forskrifter knyttet til EIDAS?
EIDAS forordningen gir felles regler for eID i Europa. Datatilsynet har etterspurt rutiner for autentisering i sitt brevlige tilsyn til norske kommuner og fylkeskommuner i 2023.
ID Connect forteller hvordan det kan gjøres med utgangspunkt i eksempler fra Danmark.
Jørgen Østergaard - CEO, ID Connect

Kl. 14:50- Anbefalt metode for overgang til helhetlig løsning for identitetshåndtering
Jørgen Østergaard - CEO, - ID Connect

Kl. 15:00- Avslutning ved KiNS


(forbehold om endringer)

Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev