Fredag 22. oktober

Shutterstock.

På grunn av oppståtte utfordringer gjennomføres KiNS-konferansen med ett felles spor begge dager istedenfor to spor som opprinnelig planlagt.

Program


Kl. 09:00 - 10:00
Hacking, trusler og håndtering digitale angrep
- Troy Hunt, 


Kl 10:00 - 10:20
Pause og utstillervandring


Kl. 10:20 - 10:40
Trusselbildet i Norge - akkurat nå
- Paal Aaserudseter- Check Point


Kl. 10:40 - 11:00
Hvordan implementere helhetlig løsning for informasjonssikkerhet?
- Gøran Espeland - IKT Nordhordland


Kl. 11:00 - 11:30
Risikopanel
- Aukra kommune, Sarpsborg kommune, Kommune CSIRT, KS, DSB


Kl. 11:30 - 11:35
Risikobank - et prosjekt av KiNS og medlemmer av KiNS
- KiNS


Kl. 11:35 - 12:30 - Lunsj


Kl. 12:30 - 12:35
Verktøy for kravspesifikasjon - et prosjekt av KiNS og medlemmer av KiNS
- KiNS


Kl. 12:35- 12:45
CTF - KiNS - hvem er den beste kommunale IT-avdelingen?
- Roy Allan Hansen - KiNS


Kl. 12:45- 13:15
Cryptobackupen
- Per-Ole Fanuelsen, IT-rådgiver og Thomas Rensvold, IT-driftsansvarlig Horten kommune


Kl. 13:15- 13:45
Markedsplass for skytjenester
- Håvard Reknes - DFØ


Kl. 13:45- 14:15 
Pause og utstillervandring


Kl. 14:15- 14:45
DPIA - vurdering av Facebook
- Veronica Jarnskjold Buer og Anders Ballangrud - Datatilsynet


Kl. 14:45- 15:10
Brudd på personopplysningssikkerheten - hva vil Datatilsynet kreve av dokumentasjon?
- Kristine Stenbro - Datatilsynet


Kl. 15:10 - 15:45
Spørretimen på tvers av sektorer. - Sikkerhet - beredskap - personvern
- Datatilsynet, Normen og Kommune CSIRT


Kl. 15:45- 16:00
Avslutning ved KiNS


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse