KiNS-konferansen -webinar

Shutterstock.

Med utgangspunkt i den pågående pandemien velger KiNS å dele årets KiNS-konferanse opp i et webinar 15. juni og en fysisk konferanse 21. - 22. oktober.

Program for webinar 15. juni


Kl. 09:00 -09:10
Velkommen ved KiNS


Kl. 09:10 - 09:30
Åpnings innlegg.
Paul Chaffey - KMD.


Kl. 09:30 - 09:50
Informasjonssikkerhet og personvern i 2021, slik Datatilsynet ser det.
- Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet.


Kl. 09:50 - 10:00 - Pause.


Kl. 10:00 - 10:25
Helhetlig sikring mot digitale trusler.
- Harald Næss, seksjonssjef NSM.


Kl. 10:25 - 10:50
Konsekvensen for kommunalt tjenestetilbud når kommunen rammes av et omfattende digital angrep.
- Ole Magnus Stensrud, kommunedirektør Østre Toten kommune


Kl. 10:50 - 11:00 - Pause


Kl. 11:00 - 11:25
RTD - Rammeverk for trygg digitalisering
- Suhail Musthaq, Fagsjef KS


11:25 - 11:50
Kommunedirektørens viktigste 15 minutter
- Roar Vevelstad, kommunedirektør Halden kommune

 

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse