TrinnVis as

Datasikkerhet, personvern styring, HMS og kvalitetssystem for de små helsevirksomhetene

TrinnVis ble først laget for å hjelpe overarbeidede fastleger å organisere personvern, internkontroll og kvalitetsforbedring. Etterhvert ble systemet også tatt i bruk av tannleger, psykologer, fysioterapeuter og andre helsevirksomheter. Både kommunale, fylkeskommunale og private har god nytte av TrinnVis. Avhengig av organisasjonsform tilpasser og filtrerer TrinnVis slik at brukeren kun foholder seg til det som er relevant.

TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere, og vi samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kravene som stilles til helsevirksomheter.

Et integrert styrings- og kvalitetssystem
TrinnVis har også utviklet generell funksjonalitet som personalarkiv, ansvarsfordeling, felles gjøreliste og kalender, bemanningsoversikt, utstyrshåndtering og verktøy for medarbeidersamtaler og møter.
I dag er TrinnVis et fullstendig styringssystem med innebygget internkontroll og kvalitetsforbedring.

Skreddersydd innhold
I motsetning til de fleste andre styringssystemer kommer TrinnVis med ferdig innhold i form av forslag til ansvarsområder, rutiner, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter. TrinnVis er bygget for å tilpasse seg virksomheten, slik at det bare inneholder de dokumentene som kreves. Har man f.eks færre enn seks ansatte, trenger man etter loven ikke rutiner for varsling.
De fleste TrinnVis-brukere er mest opptatt av å utøve yrket sitt, ikke drive med administrasjon. TrinnVis er laget for å gjøre det så enkelt som mulig å drive effektivt, ryddig og lovlig.

Alltid oppdatert
Små virksomheter må i stor grad følge de samme reglene som store. Men små virksomheter har som regel ikke egne administrativt ansatte, og strever med å holde seg orientert om skiftende regelverk. Koronapandemien har også medført at regler og råd endres oftere enn vanlig. Det gjelder ikke bare smittevern, men også regler for permittering, omsorgsdager og personvern.

Kontakt

Besøksadresse: Valkendorfsgten 2a, 5012 BERGEN
Kontaktperson: Siren Skjold Olsen - Daglig leder

Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 370 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev