Watchcom Security Group

Siden 2004 har vi bistått private og offentlige virksomheter og delt vår fagekspertise innen, personvern, sikkerhetstesting, Managed Security Services (MSS), sikkerhetskultur og utdanning. Som kompetansebedrift er vi opptatt av faglig tyngde og kvalitet, og er stolte av våre ansatte som anses som ledende på flere fagfelter innenfor informasjonssikkerhet og personvern. Vi er bevisste på vårt samfunnsansvar, og arbeider aktivt for å bidra til et tryggere samfunn. God informasjonssikkerhet er en forutsetning for trygg og effektiv digitalisering, og Watchcom vil være en naturlig forlengelse av enhver virksomhets digitale organisasjon.

Med Combitech AB og Saab Group som eiere er Watchcom del av Nordens største fagmiljø innen informasjonssikkerhet, med totalt over 300 konsulenter, noe som gir oss en unik bredde og kapasitet. Våre ansatte er vår styrke. Med tung erfaring fra ulike deler av sikkerhetsarbeidet, i en rekke bransjer og sektorer, får våre kunder tilgang til unik spisskompetanse innenfor sikkerhetsdomenet.

WATCHCOMS TJENESTER
Vi bistår og gir råd innenfor hele spekteret av informasjonssikkerhet, med den nødvendige kombinasjon av virksomhetsforståelse og faglig ekspertise. I Watchcom jobber vi tverrfaglig for å levere skreddersydde tjenestetilbud til våre kunder. Vår kompetanse skal komme våre kunder til gode, og våre kurs og workshops anses gjennomført av landets ledende ressurser.

SIKKERHETSTESTING
Våre rådgivere har utført sikkerhets- og penetrasjonstesting siden 2007, og rangeres høyt i Norden for sin kompetanse, kvalitet og pålitelighet. Testteamet består av dedikerte konsulenter hvor fire er sikkerhetsklarert på nivå «HEMMELIG» og en på «NATO TOP SECRET». Alle har høyere utdanning på masternivå, og innehar flere internasjonale sertifiseringer (bl.a. Offensive Security Certified Professional (OSCP), og Offensive Security Certified Web Expert (OSWE).

Årlig gjennomfører vi et betydelig antall sikkerhetstestprosjekter, på tvers av bransjer innen offentlig- og privat sektor. Testene utføres som «White Box», «Black Box» eller en kombinasjon av disse (Grey Box). Testteamet leverer penetrasjonstester, både fra utsiden og innsiden, applikasjonstesting, testing av IoT, kildekodegjennomgang, phishing-tester og trusselbaserte Red Team-/TBER-tester, modellert etter internasjonalt anerkjente standarder som OWASP, OWASP ASVS, PTES og OSSTMM, tilpasset for å imøtekomme våre kunder behov.

RÅDGIVNING
Våre rådgivere har spisskompetanse innen styringssystem for informasjonssikkerhet, risikostyring, personvern, sikkerhetskultur samt beredskapsplanlegging og øvelser. Kompetansen bygger på erfaringer opparbeidet gjennom en rekke prosjekter hos virksomheter innen offentlig- og privat sektor. Arbeidet som utføres baseres på en moden prosjektmetodikk og internasjonalt anerkjente standarder som blant annet ISO/IEC 27001, 27002, 27005 27017, 27018, NIST Cybersecurity framework, CIS Top 20, NSM sine grunnprinsipper. Våre sikkerhetsrådgivere har et høyt antall anerkjente sertifiseringer, og er ettertraktet for sin ekspertise og kvalitet.

MANAGED SECURITY SERVICES (MSS)
Vi leverer moderne sikkerhetstjenester som beskytter organisasjoner mot dagens cybertrusler. Dette inkluderer en rekke skreddersydde tjenester for å forbedre, effektivisere og forenkle arbeidet med informasjonssikkerhet. Watchcom MSS leverer blant annet logganalyse, trafikkanalyse, endepunktsovervåkning og sårbarhetsskanning. Våre tjenester benytter markedsledende teknologi og leveres av sertifisert og erfarent personell. Vi bistår også med hendelseshåndtering og granskning ved sikkerhetshendelser.

KURS OG KOMPETANSEHEVING
Watchcom er lidenskapelig opptatt av informasjonssikkerhet, og skjønner viktigheten av kompetanse og det faglige relatert til informasjonssikkerhet og personvern, og ønsker å overføre denne kunnskapen til andre. Derfor har Watchcom helt fra firmaets begynnelse gjennomført kurs og opplæring innen informasjonssikkerhet. Vi leverer både tekniske kurs og kurs innen, personvern, og styring og ledelse.
Kursene gjennomføres både som åpne kurs eller bedriftsinterne kurs som er tilpasset virksomhetens sektor.
Gjennom ledende samarbeidspartnere leverer vi også interaktive treningsplattformer, for avansert teknisk trening basert på Artificial Intelligence og Gamification.
Sikkerhetskonferansen «Paranoia» anses som den største og ledende arenaen for sikkerhetsbransjen i Norden. Konferansen avholdes årlig, og i 2019 var 750 deltakere på plass i Oslo Spektrum over to dager for å se ledende, nasjonale og internasjonale, foredragsholdere dele sin erfaring og ekspertise.

Kontakt

Besøksadresse: Langkaia 1, 0150 OSLO
Kontaktperson: Chrisopher Kiønig - Strategic Security Advisor

Lenker

Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev