KiNS e-læring

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er utviklet med utgangspunkt i 100 læringspunkter som skal sikre at de som gjennomfører programmet har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere.

Kurset er utviklet for København kommune, men KiNS har fått lov å bruke det i Norge for sine medlemmer. Sammen med Bærum kommune, KS og Datatilsynet, har vi nå tilrettelagt hele kompetanseprogrammet på norsk i KS Læring sin e-læringsplattform. I tilllegg er kompetanseprogrammet tilgjenglig via vår medlemsbedrift MerKompetanse.


Innholdet i kompetanseprogrammet.

Programmet består av åtte e-læringsmoduler og fem filmer. Modulene avsluttes med en Quiz som må bestås for at modulen blir godkjent som gjennomført.

Filmene er et godt supplement til e-læringene, men de kan også brukes alene (filmene er sikkert kjent for noen fra før).
Både modulene og filmene er tekstet (hvis du ønsker).

Se boksen "Relaterte artikler" eller klikk på artiklene nedenfor for å finne alle resurser tilknyttet kompetansepakkene.


KS Læring

KS Læring

Hele kompetanseprogrammet er tilrettelagt i KS Læring sin e-læringsplattform. På denne nettsiden finner du direktelenker til alle modulene slik de er publisert på KS Læring.
MERkompetanse

KiNS sine e-læringsmoduler nå med kompetansestyring via MERkompetanse

Under KiNS-konferansen i Sarpsborg ble muligheten for at organisasjoner som ønsker kompetansestyringsfunksjonalitet på informasjonssikkerhetsmodulene fra KiNS, nå kan få det ved å benytte læringsplattformen MERkompetanse.
Ressurser til nedlasting

Ressurser til nedlasting

Her finner du ressurser til bruk i arbeidet med kompetansepakkene lokalt i egen kommune.
Erfaring fra kommuner

Erfaring fra kommuner

Nedenfor er dokumentasjon og erfaringer på bruk av kompetansepakkene samlet. Her finner du eksempler å bruke i egen kommune og gode råd å ta med på veien.

Les mer

Relaterte artikler


Relaterte lenker


Kontakt oss

Kontaktpersoner


Nyttig

Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse
KiNS består i dag av over 350 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev

Betingelser for bruk

Alt som deles i verktøykassen til KiNS kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Innholdet i verktøykassen kan ikke videreselges eller på annen måte utnyttes kommersielt til egen vinning.

Ved endringer i malverket forutsettes det at det henvises til KiNS og den eller de som har bidratt med originalen. De enkelte ressursene kan likevel ha noe ulik lisensiering for bruk som vil framgå av den enkelte ressursside.

Ta kontakt med KiNS om det spørsmål i den forbindelse.