Mal for gjennomføring av DPIA

Bærum kommune har utarbeidet en mal for gjennomføring av personkonsekvensutredning, DPIA, som KiNS har fått lov til å dele med våre medlemmer og andre interesserte. Malen brukes på eget ansvar og er et godt utgangspunkt for å gjennomføre DPIA i egen organisasjon.

Å få på plass gode personvernkonsekvensutredninger krever kompetanse og erfaring som bygges opp over tid. KiNS mener malen fra Bærum er et godt utgangspunkt for å bygge kunnskap, erfaring og kompetanse på dette i egen organisasjon.

Den digitale utviklingen går raskt og det er derfor rimelig å anta at malen bør utvikles videre i tråd med behov og den praksis som etableres rundt dette. Vi vil derfor sette stor pris på å få tilbakemeldinger og konkrete forslag til forbedringer i malen.

Mal for gjennomføring av DPIA

 


Betingelser for bruk

Alt som deles i verktøykassen til KiNS kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Innholdet i verktøykassen kan ikke videreselges eller på annen måte utnyttes kommersielt til egen vinning.

Ved endringer i malverket forutsettes det at det henvises til KiNS og den eller de som har bidratt med originalen. De enkelte ressursene kan likevel ha noe ulik lisensiering for bruk som vil framgå av den enkelte ressursside.

Ta kontakt med KiNS om det spørsmål i den forbindelse.

Relaterte lenker

Harald Torbjørnsen
Daglig leder
Hanne Løkstad Vørner
Kontormedarbeider
KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse